Välj verksamhetsställe ur listan. Du kan begränsa listan genom att skriva in verksamhetsställets namn eller ort i fältet. Om din kontakt gäller kedjan i allmänhet, välj då funktionen ”Inget verksamhetsställe”.