Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
SOK Media
Fleminginkatu 34, PL 1
00088 S-RYHMÄ
Rekisterin nimi
S-ryhmän palauterekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan S-ryhmän palauterekisteriin. Rekisteriin tallennetaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Palautelomakkeella antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa palautetta palautelomakkeella myös täysin anonyymisti.
Rekisterin tietosisältö
Palauterekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot sekä palautteeseen mahdollisesti liittämäsi liitetiedostot. Palautelomake sisältää muun muassa seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelinnumero, jäsennumero, annettu viesti sekä haluttu yhteydenottotapa. Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä, kun ne eivät ole enää tarpeen palautteen käsittelemiseksi.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa S-ryhmään kuuluville yhteisöille, joille palaute on kohdistettu tai joita se koskee. Mikäli palautteesi koskee S-ryhmän yhteistyökumppania, palautelomakkeelle antamasi tiedot voidaan asian hoitamiseksi luovuttaa tälle yhteistyöyritykselle. Palautelomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta muutoin edelleen kolmansille osapuolille.
Henkilötietolain mukaisesti tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta mikäli palaute koskee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella olevaa toimipaikkaa (esim. Pietarissa), palautelomakkeella annettuja tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattu ulkopuolisilta palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisterin tietoja voivat käsitellä vain nimetyt salassapitovelvoitteen alaiset henkilöt.
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja/tai oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:
S-Asiakaspalvelu Oy
PL 78
00088 S-RYHMÄ
Kuoreen merkintä: palaute/tarkastuspyyntö tai palaute/oikaisupyyntö tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen
palaute.tietosuoja@sok.fi
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona S-ryhmän asiakaspalvelupisteissä. Rekisteröidyllä on oltava tällöin mukanaan henkilöllisyystodistus.
Tarkastuspyynnössä tulee ilmoittaa rekisteröidyn nimen lisäksi muita palauteasiaa yksilöiviä tietoja, joiden perusteella rekisteristä voidaan hakea asiakkaan antamat palautteet.