Bästa kund, observera, att du inte behöver anmäla namn- eller adressändringar till S-gruppen. De uppdateras automatiskt automatiskt ur befolkningsdatasystemet:
>> S-kanava.fi
Bonusköpet om ett hotellövernattningen registreras huvudsakligen ett par dagar efter utcheckningen från hotellet. Läs mer S-kanava.fi:
>> S-kanava.fi
Bonus på inköp i LähiTapiola och andra bonuspartner bokförs i regel som bonusköp först under de sista dagarna av den månad som fakturan betalats eller om fakturan har betalats mycket sent i månaden, månaden efter betalningsmånaden:
>> S-kanava.fi
Spärrtjänst för kort 020 333 (24 h/dygn, från utomlands +358 20 333). Ett ersättande kontantkort får du genom att beställa ett nytt kort i S-användarkonto. Läs mer i S-kanava:
>> S-kanava.fi
Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: