Verksamhetsställe:

Pizza & Buffa Prisma, Mikkeli

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: