Verksamhetsställe:

Prisma Café Holma

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: