Verksamhetsställe:

Alex Food & Café Lahti

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: