Verksamhetsställe:

Amarillo, Hämeenlinna

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: