Verksamhetsställe:

ABC S-market Idänpää Hämeenlinna

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: