Verksamhetsställe:

ABC CarWash Vuosaari Helsinki

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: