Verksamhetsställe:

Memphis Hakaniemi

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: