Verksamhetsställe:

Fredde´s

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: