Verksamhetsställe:

Presso Seppälä, Jyväskylä

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: