Verksamhetsställe:

Wilhelm Public House

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: