Verksamhetsställe:

Presso Prisma, Kuopio

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: