Verksamhetsställe:

Pizza & Buffa Prisma, Iisalmi

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: