Verksamhetsställe:

Coffee House, Kuopio

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: