Verksamhetsställe:

ABC S-market Hyrynsalmi

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: