Verksamhetsställe:

ABC Pateniemi Oulu

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: