Verksamhetsställe:

Pizza & Buffa Linnanmaa, Oulu

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: