Verksamhetsställe:

ABC S-market Myllyhaka Nokia

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: