Verksamhetsställe:

ABC Sale Karvia

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: