Verksamhetsställe:

Pizza & Buffa Rauma, Prisma

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: