Verksamhetsställe:

Presso Prisma, Halikko

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: