Verksamhetsställe:

ABC S-market Pajuluoma Seinäjoki

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: