Verksamhetsställe:

Rosso Pizza Prisma Kotiranta, Vaasa

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: