Verksamhetsställe:

Lähi-ABC Haapavesi

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: