Verksamhetsställe:

Break Sokos Hotel Eden

Vänligen skriv inte på blanketten din personbeteckning, betalkortets nummer eller bankuppgifter.
Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: