Verksamhetsställe:

ABC Keljonkangas Jyväskylä

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: