Verksamhetsställe:

ABC Hiekkasärkät Kalajoki

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: