Verksamhetsställe:

Original Sokos Hotel Kupittaa

Vänligen skriv inte på blanketten din personbeteckning, betalkortets nummer eller bankuppgifter.
Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: