Verksamhetsställe:

Rosso Pizza Pasaati, Kotka

Meddelandet är alltför långt
Bifoga bilaga

Jag vill få svar främst: